shay-mitchel-at-2016-abc-freeform-upfront-in-new-york-03